Home Tags Baitul Makmur

Tag: Baitul Makmur

Beut Beungeuh: Kitab Al Anwaarul Bahiyyah Min Israa’ Wa Mi’raaj Khairil Bariyyah*

Oleh Tgk.M. Jafar Aji (Waled Jafar) Pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW berada di Hijir Ismail dekat Ka’bah al Musyarrofah, saat itu beliau berbaring di...